Rolul pădurilor

Încă din cele mai vechi timpuri, pădurea era considerată un mijloc de refugiu pentru oameni dar şi pentru animale, fiind sursă de energie, materia prima pentru locuinţe dar şi pentru arme. Pădurea era locul de unde îşi procurau mâncarea şi în care se puteau ascunde când se simţeau ameninţaţi.

defrisare paduri

Pădurile sunt foarte complexe şi diversificate, având mai multe straturi. Fiind o bogăţie naturală, din păcate, este tratată doar ca o sursă de materii prime de către om.

Din cauza omului, cele mai mari păduri ale lumii sunt în pericol şi dacă rata de despădurire nu scade, lucrurile se vor înrăutăţi. Pădurile joacă un rol important, atât pentru speciile de animale ce îşi au casa în pădure, dar mai ales în reglarea climei planetei.
Deja observăm cum situaţia se înrăutăţeşte:

– procesele de erodare a solurilor s-au intensificat;

– avem secete sau inundaţii tot mai frecvent;

– se întâmplă foarte des să avem alunecări de teren ce duc la pierderi semnificative de materiale econimice naţionale;

– starea masivelor forestiere a degenerat;

– flora şi fauna au sărăcit iar anumite specii de plante şi animale sunt în pericol de dispariţie.

Rolul fizico-geografic al pădurilor: geomorfologic, climatic, asupra solului, hidrologic, asupra agriculturii, asupra sănătăţii oamenilor, dar şi un rol social.
Rolul geomorfologic (formarea şi modelarea scoarţei terestre) joacă un rol foarte important în acumularea depozitelor de cărbune din subsol, întârzie producerea eroziunilor şi alunecărilor de teren, favorizând depunerile în depresiuni.

Prin influenţă climatică s-a ajuns la concluzia că pădurile ne ajută la crearea unui echilibru când avem temperaturi în extreme iarna sau vara, creând astfel o influenţă asemănătoare oceanelor; dezvoltă umiditatea absolută şi relativă a aerului, acţionând favorabil când plouă; încetinesc viteză vântului; ajută la depunera zăpezii şi nu permit că apa să se evapore din sol.

Influenţa pădurilor asupra solului. Aici, pădurile ajută prin contribuţia arborilor la dezagregarea rocilor şi dezvoltarea solului în elemente ce se pot asmila, la consolidarea terenurilor expuse alunecării, împiedică formarea avalanşelor.

Influenţa pădurilor asupra regimului apelor. Rolul hidrologic este realizat prin: absorbţia apelor de suprafaţă şi reglarea debitelor, împiedică inundaţiile.

Influenţa pădurilor asupra sănătăţii oamenilor. Pădurile purifică atmosfera, fixează carbonul, redă oxigenul; masivele împădurite au condiţii igienice mult mai bune decât la oraşe, aerul de pădure fiind mai curat, mai sănătos; pădurea deţine resurse nenumărate cu caracter sanogen, cum ar fi plantele medicinale.

Chiar dacă pădurea are un rol extrem de important în păstrarea echilibrului ecologic, oamenii defrişează constant pădurile. În fiecare zi, în România sunt tăiate 72 de hectare de pădure. Până în prezent acest lucru a dus la dispariţia a mai mult de 6% din suprafaţă forestieră.

În anul 2011 s-au tăiat ilegal circa 165.000 mc., conform unui secretat de stat al MMP. Şi tot în acel an, suprafaţa pădurilor reprezenta doar 29% din teritoriul ţării, media europeană fiind de 41%.