Proiectarea branşamentelor şi racordarea utilităţilor

Topicul de astăzi va fi legat de proiectarea branşamentelor şi racordarea  utilităţilor ce trebuie executate de firme autorizate, de regiile şi societăţile abilitate dar vorbim şi de Cartea Tehnică a construcţiei.

teanc documente

Aşadar, reţelele la care trebuie să te conectezi sunt:

–              Reţeaua energetică – în principiu ar fi necesar un aviz de amplasament pentru a obţine autorizaţia de constructive;

–              Reţeaua de gaz – de regulă contorul ar trebui amplasat pe peretele casei, pentru a putea fi citit mai uşor iar circuitul exterior al casei poate fi executat prin pământ;

–              Reţeaua de apă potabilă – aceasta se face printr-un cămin şi tot aici ar fi indicat să fie şi contorul de apă, avizat de regia responsabilă.

–              Reţeaua de canalizare – trebuie executată de o firma autorizată de Ministerul Mediului iar adâncimea minimă de amplasare a conductei este de 0,9 metri, pentru a fi ferită de îngheţul iernii.

Cartea Tehnică reprezintă întreg ansamblul documentaţiei tehnice şi va fi alcătuită de tine alături de proiectant. Documentele necesare pentru a începe lucrarea sunt:

–              Autorizaţia de construire;

–              Procesul verbal de predare sau primire al clădirii;

–              Procesele verbale de recepţie pe categorii de lucrări;

–              Documentele de calitate pentru conformitatea calităţii lucrărilor şi materialelor folosite;

–              Condica de betoane unde vor fi înregistrate turnările, furnizorul şi rezultatele încercărilor la 28 de zile a probelor etalon pentru verificarea rezistenţei;

–              Actele de analiză şi încercări pentru materialele puse în opera;

–              Declaraţiile de conformitate pentru ce vei folosi pe şantier;

–              Expertizele tehnice;

–              Caietele de ataşament şi măsurătorile.

Cartea Tehnică trebuie păstrată pe toată durata existenţei clădirii, până la demolarea sa. Dacă proprietarul se schimbă, cartea tehnică va trebui predată noului proprietar.