Documente pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie

Autorizaţia de construcţie este actul ce îţi permite începerea construcţiei. Este avizat de autoritatea publică locală şi are la baza Certificatul de Urbanism. Dosarul va fi alcătuit conform Legii nr. 50/1991.

documente casa

Dosarul pentru a obţine autorizaţia de construcţie trebuie să conţină:

– Certificatul de Urbanism;

– dovada titlului asupra imobilului, în copie legalizată;

– documentaţia tehnică, dar după caz, avem: DTAC (documentele pentru construire), DATD (documentaţia tehnică pentru autorizarea lucrării de desfiinţare), DTOE (documentaţia pentru organizarea lucrărilor);

– avizele şi acordurile stabilite prin CU (certificatul de Urbanism);

– actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;

– dovada achitariii taxelor legale.

Pe lângă acestea, vei avea nevoie şi de urmaroarele documente scrise:

– lista şi semnăturile proiectanţilor;

– memoriu;

– planuri generale de încadrare de teritoriu;

– plan de situaţie pentru amplasarea construcţiei pe teren;

– planuri de specialităţi (arhitectură, structura, instalaţii).

Bineînţeles, că lista nu se opreşte aici. Vor fi şi alte acte necesare cum este autorizarea organizării de şantier. Orice construcţie pe un teren se poate efectua doar cu avizul Administraţiei Locale, conform Legii 50/1991. În acest sens, va trebui să întocmeşti un dosar cu documentaţia pentru autorizarea executării organizării lucrărilor, planurile de amplasare în zonă şi o cerere tip. Dosarul va trebui lăsat la Primăria locală iar autorizarea fiind trimisă în maxim 30 de zile.