Studiul geologic și topografic: ce sunt și de ce ne trebuie

Studiul Geologic

Studiul geologic este, de fapt, un proces complex ce analizează condițiile de teren. Acesta reprezintă prima etapă din procesul de construcție al unei locuințe. Studiul geologic cuprinde informații despre structura solului, nivelul pânzei de apă freatică și recomandări pentru proiectul tehnic al construcției, alegându-se tipul potrivit de fundație.

Cine realizează Studiul Geologic

Probele preluate din solul unde s-a efectuat studiul, în urma forajelor necesare, sunt trimise la laborator pentru a putea fi analizate. Studiul geologic se realizează numai în laboratoarele specializate și atestate de MLTPL – Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței.

Pe baza rezultatelor obținute și a observațiilor din teren, se realizează referatul geotehnic care va fi predat beneficiarului. Acest studiu nu este obligatoriu pentru construcțiile aflate în zona rurală, însă este indicat pentru a evita eventualele pagube materiale. 

Ce presupune studiul geologic

Studiul geologic presupune efectuarea unor proceduri speciale în urma cărora se vor preleva probe din sol pentru a putea fi duse în laborator.

 • executarea forajelor asupra terenului pe care va fi amplasată noua construcție;
 • prelevarea unor probe de pământ;
 • prelevarea unor probe de apă – atunci când este cazul;
 • analiza de laborator;
 • efectuarea referatului geologic;
 • verificarea documentației geologice de către un expert.

Pentru efectuarea unui astfel de studiu sunt necesare următoarele documente:

 • certificatul de urbanism;
 • act de proprietate – copie legalizată;
 • planul de încadrare în zona în care se află terenul;
 • memoriu tehnic de arhitectură – dacă este cazul.

Cât costă Studiul Geologic

Preșul unui astfel de studiu variază în funcție de mărimea construcției, regimul de înălțime al acesteia, zona în care se află terenul, suprafața și înclinația terenului etc.

În general, prețul acestui studiu variază între 350 – 800 lei sau mai mult, în funcție de firma la care apelați.

Studiul Topografic 

Studiul topografic se ocupă cu transpunerea pe teren a proiectelor tehnice care sunt realizate pe baza unor planuri. Acesta este necesar pentru a se decide tipul de fundație ideal pentru terenul pe care urmează să se construiască. Așadar, studiul topografic contribuie la desfășurarea procesului de construcție și ajută la scurtarea termenului de execuție a construcției.cum se face topografia

Lucrările topografice sunt influențate de mărimea și înclinarea terenului pe care urmează a fi efectuată construcția, dimensiunea construcției, metodele de execuție ale acesteia, termenul de finisare al construcției etc.

Studiul topografic poate fi necesar în următoarele cazuri:

 • realizarea branșamentelor la apă, gaze, electricitate, canalizare;
 • încheierea contractului de închiriere etc;
 • obținerea autorizației de construcție sau demolare;

Beneficiarii care doresc să realizeze acest studiu trebuie să depună următoarele acte la sediul OCPI de care aparțin:

 • extras carte funciară de informare;
 • cerere de eliberare extras carte funciară;
 • certificat de urbanism de informare ;
 • act de identitate – copie;
 • schița sau planul imobilului.