Organizarea de șantier – ce presupune și de ce este necesară

Ce presupune organizarea de șantier

Organizarea de șantier presupune amenajarea unui loc special unde se pot executa lucrările unei construcții. Șantierul cuprinde construcția ce urmează a fi executată dar și instalațiile și construcțiile provizorii necesare pentru realizarea construcției propriu – zise.

Când se execută

Organizarea unui șantier are loc în momentul în care urmează a se executa o construcție nouă și cuprinde următoarele:

 • aprorganizare santierovizionarea la timp cu materiale necesare construcției;
 • depozitarea materialelor într-un loc special amenajat pe șantier;
 • aprovizionarea cu uneltele, instalațiile și utilajele necesare construcției;
 • asigurarea personalului necesar pentru executarea construcției;
 • cazarea muncitorilor în spatii special amenajate (dormitoare, baracă, containere) – în care să fie asigurat confortul și igiena de care aceștia au nevoie;
 • asigurarea meselor și a toaletelor cu dușuri – în această etapă trebuie să fie îndeplinite toate regulile de igiena.

Părți componente

În momentul în care se începe organizarea șantierului, este necesar să fie rezolvată problema următoarelor utilități:

 • apa – indispensabilă în munca pe șantier, aceasta se va folosi în prepararea betoanelor, adezivilor etc. Se poate obține prin branșarea la rețeaua de apă locală, în cazul în care aceasta se afla în zona sau printr un puț forat de mică adâncime, dotat cu pompă submersibilă sau cu hidrofor;
 • energie electrica – necesară pentru punerea în funcțiune a utilajelor;
 • canalizare – necesară pentru igiena muncitorilor, această problemă se poate rezolva, cel mai simplu, prin închirierea unor toalete ecologice de tip container care sunt vidanjabile.

În ceea ce privește accesul și paza șantierului, se recomandă împrejmuirea acestuia, asigurarea pazei  și asigurarea unei căi ușor de accesat de către utilajele de construcții și al mașinilor de aprovizionare.

Managementul deșeurilor

În urma lucrărilor pe șantier, bineînțeles, se acumulează un număr mare de deșeuri. Așadar, deșeurile ramase în urma lucrărilor sunt strânse într-un loc amenajat special pentru acestea, pe șantier, până la finalizarea construcției.

După terminarea lucrărilor, acestea vor fi colectate de către firma locală de salubrizare și transportate într-un loc destinat acestora.

Panoul de șantier

În momentul începerii organizării șantierului trebuie să aveți în vedere și panoul de șantier în care aceasta trebuie să cuprindă următoarele detalii:

 • Denumirea și adresa obiectivului;
 • Datele beneficiarului;
 • Datele constructorului;
 • Proiectantul general;panou organizare
 • Numărul autorizației de construire;
 • Termenul de execuție al lucrărilor;
 • Data începerii construcției;