Extrasul de carte funciară: cum se obține și cât costă

Ce reprezintă extrasul de carte funciară

Extrasul de carte funciară este un act în care se detaliază situația juridică a imobilului. Pentru a face posibilă punerea în vânzare a unui imobil este necesar extrasul de carte funciară în formă autentică, acesta prezentându-se sub forma unui formular ce cuprinde detalii referitoare la titularul actului de proprietate și la descrierea locuinței ce urmează a fi pusă în vânzare.

Extrasul de carte funciară este de două feluri: extras de carte funciară de informare și extras de carte funciară de autentificare.extras de carte funciara

Cum se obține extrasul de carte funciară și unde se eliberează

Extrasul de carte funciară se obține de către un notar, numai în baza dovezii de intabulare al imobilului și conține: descrierea locuinței, numele și prenumele proprietarului, actele care fac dovada dobândirii imobilului și sarcinile acestuia (ipoteci, privilegii etc.).

Extrasul de carte funciară se eliberează de către biroul de carte funciară din cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI. 

 

Pentru eliberarea acestuia, sunt necesare următoarele:

 • cerere;
 • actul care justifică înscrierea imobilului în cartea funciară;
 • taxa de timbru;
 • timbru judiciar;
 • copie după înscrierea de intabulare.

Extrasul de carte funciară de informare

Extrasul de carte funciară de informare se poate folosi pentru semnarea antecontractului de vânzare – cumpărare a imobilului. Acest extras se eliberează la solicitarea oricărei persoane interesate de situația locuinței, acest lucru efectuându-se prin intermediul unui birou notarial sau direct din cadrul Oficiului teritorial competent.

Extrasul de carte funciară de informare se eliberează în termen de 2 zile și costă aproximativ 20 de lei. Pentru cei care vor să obțină acest extras în regim de urgență, acest lucru se poate face contra valorii de aproximativ 100 de lei, extrasul eliberându-se în decurs de 24 de ore.

Extrasul de carte funciară de autentificare

Extrasul de carte funciară de autentificare necesită mai multă atenție datorită actelor necesare pentru obținerea acestuia. Se obține doar de către notar la cererea proprietarului sau a moștenitorilor. 

Pentru obținerea acestui extras, proprietarul trebuie să se prezinte la biroul notarial cu următoarele documente:

 • carte de identitate/ buletin;
 • o cerere de liberare a extrasului de autentificare – aceasta se completează la biroul notarial unde se va face solicitarea;
 • copie după încheierea intabulării.

Cererea depusă la biroul notarial conține următoarele:

 • datele solicitantului (nume, prenume, domiciliu, serie și număr al actului de identitate);
 • detalierea imobilului ( adresa exactă, tipul de imobil, număr cadastral, numărul cărții funciare);
 • modalitatea prin care se face trimiterea extrasului de autentificare (poștă, sediu OCPI etc.);
 • data depunerii;
 • semnătura solicitantului;
 • semnătura și sigiliul notarului.

Pentru eliberarea acestui tip de extras, în regim standard de două zile lucrătoare, trebuie să achitați o taxă de aproximativ 40 de lei, iar pentru eliberarea în regim de urgență, în decurs de 24 de ore, se va achita o taxă de aproximativ 200 de lei.

Contract de vânzare – cumpărare

Atunci când aveți în vedere să puneți în vânzare un imobil, trebuie să știți că, contractul de vânzare – cumpărare nu poate fi încheiat dacă imobilul pus spre vânzare nu este intabulat.

Pentru realizarea intabulării acestuia sunt necesare următoarele documente:

 • cerere de intabulare – aceasta se adresează sectorului de Cărți Funciare din cadrul Judecătoriei din raza căruia se află imobilul ce urmează a fi intabulat;
 • proces verbal de predare – primire a imobilului;
 • cadastru – acesta reprezentând schița imobilului;
 • act de proprietate – în original și copie.