Ce include un Certificat de Urbanism și de ce este necesar

Ce este Certificatul de Urbanism

Certificatul de Urbanism este actul ce conține anumite informații cu privire la caracteristicile viitoarelor construcții care pot fi executate pe un anumit teren. Pe lângă acestea, în acest Certificat se prezintă și actele necesare pentru construcție.

Este de reținut faptul că Certificatul de Urbanism nu ține loc de Autorizație de Construire, așadar, acest act nu conferă dreptul de a executa anumite lucrări de construcții. Acesta se emite în vederea obținerii Autorizației de Construire și, în mod normal, are un termen de valabilitate de 12 luni.

Informațiile ce se regăsesc în acest certificat se referă la următoarele:

  • poziția construcției ce urmează a fi executată;
  • regimul de înălțime al viitoarei construcții;
  • valorile maxime pentru Coeficientul de Utilizare al Terenului și Procentul de Ocupare al Terenului.

Cum se obține Certificatul de Urbanism

Certificatul de Urbanism se emite de către biroul de Urbanism al localității în aria în care se află terenul pe care urmează a fi realizată construcția. Acesta se semnează de către primar sau se către președintele Consiliului Județean sau, după caz, de către secretar.certificat de urbanism

Pentru obținerea Certificatului de Urbanism sunt necesare următoarele acte:

  • cerere tip pentru emiterea Certificatului de Urbanism – aceasta cuprinde elementele de identificare ale solicitantului, ale imobilului pentru care se solicită certificatul și elementele ce definesc scopul solicitării Certificatului de Urbanism;
  • chitanța pentru plata taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism;
  • act de proprietate;
  • plan topografic – vizat de Oficiul de Cadastru;
  • plan cadastral – vizat de Oficiul de Cadastru.

Cât costă eliberarea Certificatului de Urbanism

Taxa pentru eliberarea Certificatului de Urbanism în mediul urban este diferită de taxa pentru eliberarea Certificatului de Urbanism în mediul rural. Această taxă se calculează în funcție de suprafața de construire.

 

certificat urbanism

Așadar, în mediul urban, pentru o suprafață până la 150 mp inclusiv, taxa este de aproximativ 4-5 lei și poate ajunge până la 10-12 lei pentru suprafețe între 751 și 1000 mp inclusiv. 

Pentru suprafețele de peste 1000 mp, taxa de eliberare a certificatului este de 12 + 0,01 lei/mp pentru fiecare metru pătrat care depășește 1000 mp.

În mediul rural, taxa pentru eliberarea Certificatului de Urbanism va fi de 50% din taxa din mediul urban.