Ce ar trebui să includă Cartea Tehnică a Construcției

Cartea Tehnică a Construcției

Cartea Tehnică a Construcției este actul întocmit de către beneficiar împreună cu proiectantul sau cu dirigintele de șantier. Această carte cuprinde întreaga documentație tehnică ce se referă la activitățile de execuție, dar și la realizarea și exploatarea construcției. De asemenea, eventualele modificări în timp ale construcției se consemnează tot în această carte.

Cartea Tehnică a Costrucției trebuie păstrată pe toată durata existenței clădirii, până la demolarea acesteia. În cazul în care construcția este vândută, Cartea Tehnică se predă noului proprietar care este obligat să o păstreze și să o completeze atunci când este cazul: lucrări de reconstruire, consolidare, extindere, eventuale degradări sau renovări.

Ce conține Cartea Tehnică a Construcției

Cartea Tehnică este compusă din următoarele capitole:

 • cap. A – documentația privind proiectarea;
 • cap. B – documentația privind execuția;
 • cap. C – documentația privind recepția;
 • cap. D – documentația privind exploatarea, întreținerea și repararea construcției.

Documentația privind proiectarea cuprinde:

 • avizele pentru elaborarea proiectului;
 • acte referitoare la tema de proiectare a construcției;
 • documentația tehnică a costrucției – detalii de execuție a structuri de rezistență, scheme de instalații etc;
 • caietele de sarcini cu privire la execuția lucrărilor.

Documentația privind execuția cuprinde:

 • autorizația de construire;
 • proces verbal de predare a amplasamentului;
 • proces verbal de recepție a terenului de fundare, a structurii de rezistență etc;
 • condică de betoane, certificat de calitate pentru materialele folosite etc;
 • verificări de teren, expertize tehnice;
 • cercetări suplimentare și rezultatele acestora.

Documentația privind recepția cuprinde:

 • procese verbale de recepție;
 • actele încheiate pentru recepție.

Documentația privind exploatarea și urmărirea construcției cuprinde:

 • instrucțiuni de exploatare și întreținere;
 • listă cu prescripții tehnice de bază – acestea trebuie să fie respectate pe tot parcursul exploatării construcției;
 • proiecte de modificare a construcției după recepția finală;
 • procese verbale de predare – primire a construcției;

În privința clădirilor de locuit până în două niveluri și anexe gospodărești, Cartea Tehnică a Construcției se rezumă numai la autorizația de construire, procese verbale de recepție pentru terminarea lucrărilor și procese verbale de recepție finală pentru expirarea perioadei de garanție a lucrării.