Detalii despre documentația cadastrală (cadastru) a unui imobil

Ce este documentația cadastrală

Documentația cadastrală este întocmită de către o persoană fizică sau juridică, autorizată de către ANCPI – Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.plan cadastru

Cadastrul efectuează identificarea, descrierea, măsurarea și înregistrarea terenurilor, caselor și apartamentelor în documentația cadastrală și reproducerea acestora în planuri cadastrale. 

Acte necesare

 Pentru executarea documentației cadastrale, proprietarul trebuie să depună la sediul OCPI de care aparține, următoarele:

 • acte de proprietate în copie legalizată – act de vânzare-cumpărare; certificat de moștenitor (în cazul în care imobilul a fost moștenit) etc.;
 • acte de identitate proprietar – copie C.I/B.I;
 • certificat fiscal – obținut de la Direcția Taxe și Impozite, necesar pentru a evidenția faptul că toate taxele și impozitele sunt plătite la zi;
 • cerere tip – completată și semnată de către proprietar;
 • declarație cu privire la limitele proprietății;
 • cerere de înregistrare în Cartea Funciară – furnizată de către expert.

Ce conține documentația cadastrală

Documentația cadastrală, pentru terenuri cu sau fără costrucții, conține următoarele:

 • planul de amplasament și delimitarea imobilului – acesta este realizat la scară 1:500, 1:1000 sau 1:2000;
 • cerere tip – ce va fi semnată de către proprietar;
 • planul de încadrare în zonă;
 • memoriu tehnic;
 • copie act proprietate;
 • copie act identitate proprietar;
 • fișa bunului imobil;
 • coordonatele zonei în care se află imobilul;
 • declarație cu privire la identificarea limitelor imobilului;

După încheierea lucrării de cadastru, beneficiarul va primi încheierea de intabulare înscris în Cartea Funciară, extrasul de Carte Funciară de Informare și planul de amplasament al imobilului.

Cât costă documentația cadastrală

Costurile necesare pentru realizarea cadastrului variază în funcție de județ și se împart în: onorariul firmei ce se ocupă de cadastru și taxa percepută de către OCPI. schita cadastru

Onorariul firmei de cadastru variază în funcție de județul în care vă aflați, acestea putând începe de la aproximativ 200 – 400 lei pentru un teren intravilan fără construcție. De exemplu, în județul Ilfov, taxa percepută de către firma de cadastru poate începe de la aproximativ 900 – 1000 lei pentru teren intravilan fără construcție și +1000 lei pentru teren intravilan cu construcție.

În ceea ce privește Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, taxa percepută în regim normal este de 120 lei. 

Obținerea documentației cadastrale poate dura minimum 15 zile, iar beneficiarii care doresc să execute documentația cadastrală în regim de urgență vor avea de plătit de 4 ori mai mult față de regimul normal.