Branșament gaze naturale – procedură și costuri

În zilele noastre, orice locuință dispune de rețea de gaze naturale. În cazul construcțiilor noi sau a celor care nu beneficiază încă de această rețea, beneficiarii trebuie să aibă la cunoștință costurile și procesul ce urmează a fi realizat pentru branșarea la rețeaua de gaze.

Acte necesare

Primul lucru ce trebuie făcut în acest proces este cel de a depune o cerere la operatorul de distribuție a gazelor de pe raza Județului în care se află locuința. Această cerere trebuie să fie însoțită de o serie de acte, și anume:

retea de gaze

 • copie C.I/B.I – în copie legalizată;
 • act de proprietate: contract vânzare-cumpărare, act de moștenitor etc. – copie legalizată;
 • plan de situație al casei – copie;
 • plan de încadrare în zonă – copie;
 • autorizație de construire – copie legalizată;
 • planurile cadastrale;
 • acordul proprietarilor care sunt conectați la rețeaua stradală.

După depunerea documentației se va face analiza cererii urmată de emiterea înștiințării costurilor și a soluției de branșament, fiind necesară semnarea acesteia de către solicitant. 

Etape de realizare

 • obținerea acordului de acces de la firma de distribuție a gazelor din zona juețului în care se află locuința;
 • întocmirea proiectului de gaze și a avizelor necesare;
 • realizarea schiței și efectuarea lucrării;
 • punerea în funcțiune a instalației și montarea contorului.

Procedurile de execuție ale acestei lucrări se efectuează doar de firme specializate de distribuie, iar acest proces durează cel mult 50-60 de zile. Racordarea la rețeaua de gaze naturale presupune achitarea integrală a manoperei, materialelor dar și a costurilor necesare pentru întocmirea documentației și a taxelor.

 

racordare gaze

Costuri pentru racordarea la rețeaua de gaze

Prețul racordării la rețeaua de gaze variază în funcție de județ, de distanța la care se află conducta de gaze până la locuință, de câți metri are suprafața asfaltată, betonată sau spațiu verde. În funcție de aceste condiții de acces, racordarea la gaze poate să coste între 1500 – 5000 euro.