Branșament curent electric – procedură și costuri

Pentru locuințele noi este necesară și racordarea la curentul electric. Acest proces presupune multe luni de alergătură și așteptare și, pe lângă acestea, o lungă serie de informare și documentare.

Acte necesare 

Primul pas pentru racordarea la rețeaua centrală de electricitate, este obținerea avizului tehnic de racordare, acesta fiind necesar și nelipsit în cazul construcțiilor noi. Pentru obținerea acestui aviz, solicitantul trebuie să depună la Centrul de Relații cu Clienții din raza județului următoarele acte:

  • dosar cu șină;
  • cerere tip – aceasta se obține de la biroul relații cu publicul și trebuie specificat tipul de branșament trifazic sau monofazic, puterea instalată și cea absorbită, listă cu consumatorii și puterea lor;
  • autorizația de construire – copie;
  • certificat de urbanism – copie;
  • aviz de amplasament – copie;
  • plan de situație cu amplasamentul locuinței – copie în două exemplare;
  • plan de încadrare în zonă – copie în două exemplare;
  • C.I/B.I ale solicitantului – copie;
  • chitanță de plată pentru obținerea avizului tehnic de racordare la rețeaua electrică – copie;

Etape pentru racordarea la rețeaua electrică

După depunerea documentației necesare pentru obținerea avizului tehnic, într-un interval de aproximativ 7-14 zile, furnizorul verifică documentația depusă de către solicitant și va formula o soluție de racordare la rețeaua centrală de electricitate.bransament curent alectric subteran

În decursul a câteva luni se parcurg etapele necesare racordării la rețeaua de curent electric, perioadă în care se va semna și finaliza contractul între furnizorul de energie și solicitant. Perioada de racordare poate fi mult mai rapidă, în funcție de distanța dintre locuință și stâlpul de tensiune pe care se află sursa de energie. În cazul în care stâlpul de tensiune depășește 500 metri de casă, este necesară realizarea unui proiect de extindere al rețelei electrice, fapt ce va dubla perioada de execuție și costurile racordării.

Costurile racordării la rețeaua electrică

Costurile racordării la rețeaua electrică variază în funcție de puterea electrică dorită, tipul de branșament, distanța dintre locuință și sursa de energie, etc. Taxa de branșament pornește de la aproximativ 1500 lei, în funcție de furnizor, localitatea și zona în care se află locuința.  Per total, în funcție de factorii enumerați mai sus, costurile pot începe de la aproximativ 4500 lei ajungând până la 10.000 lei.

În acest preț se încadrează și documentele necesare, proiectul și costurile de execuție la care se adaugă instalația electrică și avizele date de către furnizor.