Sfaturi pentru chiriaşi

Închirierea unei locuinţe pare ceva simplu şi de cele mai multe ori, chiriaşii tratează cu superficialitate clauzele ce ar trebui inserate în contractul de închiriere. Se poate ajunge destul de uşor în situaţii neplăcute, însă aceste lucruri se pot evita dacă nu există nimic lăsat la voia întâmplării.

casa chirie cheie

Este necesar să existe pentru ambele părţi o clauză cu privire la preavizul de eliberare al proprietăţii. La fel de importantă este şi menţionarea perioadei de preaviz, în care chiriaşul ar avea timp să caute o altă locuinţă. Specialiştii ne informează că de cele mai multe ori, contractele sunt duse la termen de către chiriaş, dar pot fi şi cazuri în care proprietarul reziliază contractul din diverse motive, cum ar fi intenţia de vânzare.

Relaţia dintre proprietar şi chiriaş ar trebui, de asemena, specificată în contract. Ca şi chiriaş, cu siguranţă nu îţi doreşti vizite inopinante şi ca proprietar, e noarmal să vrei să ştii pe cine ai în chirie. Aceasta poate fi cea mai importantă clauză din contract. Spre exemplu, ar trebui specificată vizita proprietarului, o dată pe luna, într-o zi anunţată cu cel puţin 24 de ore înainte.

În general, la semnarea contractului, poate există şi un act additional în care sunt inventariate obiecte sanitare, mobilierul, starea de funcţionare în care se află dar şi alte detalii. În acest fel, proprietarul se asigura că la finalul contractului va fi despăgubit în cazul în care vreun obiect va fi deteriorat.

În cazul în care chiriaşul doreşte să personalizeze locuinţa sau doreste să aibă un animal de companie, recomandăm să există un acord între proprietar şi chiriaş, menţionat şi în contract.

În marile oraşe, chiar şi pentru locuinţe ieftine, se practică plata unei garanţii, echivalentul a până la trei luni de chirie. Aşadar, valoarea garanţiei achitate şi condiţiile restituirii acesteia trebuie menţionate expres în contract şi ar trebui să fie specificat foarte clar ce se poate acoperi cu aceşti bani.

Un alt lucru important ţine de taxele percepute pentru întreţinerea spaţiului verde sau servicii de curăţenie. Întrebarea este cine ar trebui să suporte aceste cheltuieli? În mod normal, proprietarul  este responsabil de plata acestor taxe, însă pentru siguranţă chiriaşului, acest aspect trebuie menţionat în contract.